Verdens Menstruationsdag: Menstruationshygiejne som en udviklingsstrategi

I dag markerer vi Verdens Menstruationsdag.

Det er en dag dedikeret til at kaste lys over et emne, der alt for ofte er omgærdet af tavshed og stigma: Menstruation. I dag er det således særdeles vigtigt, vi reflekterer over de mange udfordringer, der stadig eksisterer i relation til menstruationshygiejne, og i forlængelse deraf hvordan vi kan arbejde hen imod bæredygtige løsninger.

Menstruationsfattigdom: Et dobbeltsidet problem

Menstruationsfattigdom viser sig på to væsentlige områder. Det første problem rammer især dem, der lever under økonomisk trange kår; når et menneske er så økonomisk presset, at der ganske enkelt ikke er råd til at købe menstruationsprodukter.

Det andet problem i relation til menstruationsfattigdom er en utilstrækkelig infrastruktur. På mange arbejdspladser og på mange skoler mangler der adgang til passende sanitære faciliteter, hvilket forhindrer kvinder og piger i at håndtere deres menstruation sikkert og hygiejnisk. Desuden er der ofte en mangel på læger, der tager menstruationsrelaterede problemer seriøst, og en overflod af skadelige samfundsnormer og overbevisninger stigmatiserer menstruation og pålægger kvinder en ekstra økonomisk byrde.

Menstruationshygiejne: En kritisk udviklingsstrategi

For at fremme menstruationssundhed på såvel en politisk som på en forskningsmæssig dagsorden er det nødvendigt at fremvise økonomiske argumenter for, hvordan en god menstruationshygiejne kan bidrage positivt. Det er også vigtigt, vi undgår at reducere menstruationshygiejne til et spørgsmål om reproduktiv sundhed eller bare produktivitet snarere end til det, det er - en grundlæggende menneskerettighed.

Adgang til menstruationsprodukter er afgørende. Hvis piger forlader skolen, fordi de ikke har adgang til menstruationsprodukter, så skal noget ændres. Derfor mener jeg også, at adgang til menstruationsprodukter skal være en del af en udviklingsstrategi for pigers trivsel og empowerment. Når vi erkender dén mulighed, skal vi tænke kreativt, så vi sikrer bæredygtige løsninger. Vi skal dele programmatiske succeser og fremme velfungerende forsyningskæder, der får produkterne derhen, hvor de er nødvendige, og hvis vi gør det rigtigt, så er jeg af den overbevisning, at det vil bidrage positivt til den globale udvikling og dermed også den økonomiske vækst.

This is not a sock…

I min verden er vi desværre alt for ofte uvidende om de udfordringer, som mennesker lever med og under i andre dele af verden, og her tænker jeg især på de reproduktive sundhedsbehov hos piger i skolealderen.

De kvinder, jeg kender, køber menstruationsprodukter i supermarkeder, de har adgang til rene badeværelser og information om, hvad der sker med deres kroppe bla. under menstruationen. Forestillingen om, at piger mangler adgang til menstruationsprodukter, må sælge deres krop for at få adgang til bind eller må rulle tørret kolort i trussen for ikke at bløde igennem, er sandsynligvis utænkelig for de fleste i den vestlige verden, men det er ikke desto mindre sandt og ubærlig.

Det er netop virkeligheden for millioner af piger i skolealderen rundt om i verden. Manglende prioritering af grundlæggende kvindesundhedsbehov inden for sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsessektorerne samt et utilstrækkeligt kommercielt marked for overkommelige og tilgængelige menstruationsprodukter, afspejler denne virkelighed.

Uddannelsens rolle - En Integreret Udviklingsstrategi

Menstruation er en del af en kvindes liv - et tegn på frugtbarhed og liv. Alligevel er det et tabubelagt emne ofte uden for diskussion i professionelle sammenhænge og i såkaldt høfligt selskab. Når millioner af piger verden over får deres første menstruation, så ændrer deres liv sig; og ofte ikke til det bedre. Uddannelsespræstationer kan falde, da rindende vand eller badeværelser ikke er tilgængelige i mange skoler, især i landdistrikter. Højere fraværsprocenter under menstruationen betyder, at mange piger falder bagud i skolen og til sidst dropper ud.

Piger uden for skolen er mere sårbare over for en række ugunstige udfald, herunder uplanlagt graviditet, tidligt ægteskab, dårligt helbred for deres børn og begrænsede økonomiske muligheder. Så selvom fokus på menstruationssundhed måske ikke løser alle kønsbaserede skævheder, så er det vigtigt, vi begynder at tænke på adgang til menstruationsprodukter, information og uddannelse herom som en del af en udviklingsstrategi.

Ved at erkende de iboende sammenhænge mellem pigernes behov og større mål som økonomisk vækst og ligestilling mellem kønnene, kan vi potentielt sikre, at piger opnår en forståelse for, hvad menstruation indebærer, hvordan den kan påvirke dem fysisk, og hvordan de passer på sig selv under deres menstruation. Uden denne grundlæggende information vil piger fortsat blive efterladt, hvilket påvirker dem individuelt og begrænser dem og dermed på sigt deres landes økonomiske vækst.

Afsluttende Tanker

Når vi i dag fejrer Verdens Menstruationsdag, er det helt afgørende, vi husker hinanden på, hvorfor vi gør det. At vi skal fortsætte arbejdet mod at bryde tabuerne, forbedre adgangen til menstruationsprodukter og sikre, at piger overalt i verden kan leve deres liv med værdighed og frihed – altså uden menstruationsfattigdom. Ved at tackle disse udfordringer kan vi skabe en verden, hvor alle piger og kvinder har adgang til de ressourcer og den støtte, de har brug for at trives. Og hvis vi ikke vil gøre det, fordi det er det rigtige at gøre, så lad os gøre det, fordi det er den bedste investering i vores fælles fremtid.

Billedet er venligst udlånt af @safepadsouthafrica

/Trine Angeline Sig

New Delhi den 28 Maj 2024

 

keyboard_arrow_up